O termínu tréninků se informujte mailem na info@watejitsu.eu

Určeno pro mládež od 10 let a dospělé.

Kobudo (古武道) je bojové umění se zbraněmi, které se vyvinulo na Okinawě a dalších ostrovech Ryukyu a bylo cvičeno jako součást karate.

Okinawa Kobudo má stejné principy jako Okinawa Karate. Vyučujeme zbraně: bo, sai, tonfa, nunchaku, eku.

Tréninkem kobudo lze posílit svaly těla – především horních končetin: prsty, ruce, paže, ramena, ale také pohyb těla používaný do samotných technik. Dále přiměje cvičence k větší koncentraci s ohledem na to, že cvičí s nebezpečnými zbraněmi.

Trénink Kobudo

HOJOUNDO

Hojo undo jsou série jednoduchých technik – sekvencí útoků nebo bloků, přičemž techniky jsou prováděny systematickým pohybem vpřed a vzad. Tato cvičení jsou podobná „kihonům“ v karate, avšak s výjimkou, že se zde neprovádí obraty a to zejména z důvodu vzniku eventuálních zranění při manipulaci s dlouhými zbraněmi. Jsou vytvořeny téměř pro všechny zbraně zvláště pro ty základní, přičemž v tréninku začátečníků hrají podstatnou roli.

KATA

Kata jsou pevně stanovené sestavy pohybů. Některé zbraně se učí jen prostřednictvím kata, protože na ně nejsou žádné Hojo undo. Kata v okinawa kobudo jsou originální bez žádných pozdějších modifikací.

KATA KUMIWAZA

Kata kumiwaza je pevně stanovená aplikace kata, která se provádí v trojici, přičemž jeden cvičenec cvičí kata a další dva na něj provádějí útoky a pohyby kata jsou absolutně beze změn, tj. techniky se zastavují ve stejném místě jako v kata, což umožňuje dobré pochopení kata.

KATA BUNKAI

Bunkai jsou aplikace pohybů z kata, přičemž každá technika nebo sekvence pohybů se studuje samostatně ve vztahu k praktickému použití v bojové situaci.